دانلود آهنگ sacma sapan از mustafa ceceli

دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ sacma sapan از mustafa ceceli برای شما همراه با متن موزیک ترجمه شده ترکی و فارسی و دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ از سایت جوان ملودی برای شما آماده دانلود میباشد.

متن موزیک دانلود آهنگ sacma sapan از mustafa ceceli

Saçma sapan, cümlelerden
جملات پوچ و احمقانه
Hayatımı mahveden gülmelerden
خنده هایی که زندگیم رو نابود کردن
İnandığım bu onca yeminlerden
آن همه قسم که باور کردم
Unutuldu tüm bilinenler
همه دانسته هامون فراموش شد
Off, yeniden gel
اوووف دوباره بیا
Gel parlaçalansın bütün doğrularım
بیا تا تمام حقیقت من تکه تکه بشه
Ben hayalinde sadece seni, kurgularım
من در خیالم فقط تو را تصور میکنم
Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım
احساساتم داغون شد و خواب هام فرار کردند
Benim kaygılarım var, acılarım !
من نگرانی هایی دارم ، درد هایم
Tükenmeyen, ayrılık sancıları
دردهای جدایی تمام نشدنی
Zamanla demir aldı, gönlümün yolcuları
با گذشت زمان مسافران قلبم لنگر جمع کردند
Saçma sapan, cümlelerden
از جملات پوچ و احمقانه
Hayatımı mahveden gülmelerden
از خنده هایی که زندگیم رو نابود کردند
İnandığım bu onca yeminlerden
از انهمه قسم که باور کردم
Elimden kayıp gidenlerden
از انهایی که از دست دادم و رفتند
Ömrümden, aldın beni benden
از عمرم ، من رو از من گرفت
Şimdi haber yok o gemilerden
الان خبری از اون کشتی ها نیست
Gönüldedir gözümden silinenler
آن هایی که جلوی چشم نیست و نابود شدند ولی در قلبم هستند
Saçma sapan, cümlelerden
از جملات پوچ و احمقانه
Hayatımı mahveden gülmelerden
از خنده هایی که زندگیم رو نابود کردند
İnandığım bu onca yeminlerden
از انهمه قسم که باور کردم
Elimden kayıp gidenlerden
از انهایی که از دست دادم و رفتند
Ömrümden, aldın beni benden
از عمرم ، من رو از من گرفت
Şimdi haber yok o gemilerden
الان خبری از اون کشتی ها نیست
Gönüldedir gözümden silinenler
آن هایی که جلوی چشم نیست و نابود شدند ولی در قلبم هستند
Unutuldu tüm bilinenler
همه دانسته هامون فراموش شد
Off, yeniden gel
دوباره بیا
Gel parlaçalansın bütün doğrularım
بیا تا تمام حقیقت من تکه تکه بشه
Ben hayalinde sadece seni, kurgularım
من در خیالم فقط تو را تصور میکنم
Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım
احساساتم داغون شد و خواب هام فرار کردند
Benim kaygılarım var, acılarım !
من نگرانی هایی دارم ، درد هایم
Tükenmeyen, ayrılık sancıları
دردهای جدایی تمام نشدنی
Zamanla demir aldı, gönlümün yolcuları
با گذشت زمان مسافران قلبم لنگر جمع کردند
Saçma sapan, cümlelerden
از جملات پوچ و احمقانه
Hayatımı mahveden gülmelerden
از خنده هایی که زندگیم رو نابود کردند
İnandığım bu onca yeminlerden
از انهمه قسم که باور کردم
Elimden kayıp gidenlerden
از انهایی که از دست دادم و رفتند
Ömrümden, aldın beni benden
از عمرم ، من رو از من گرفت
Şimdi haber yok o gemilerden
الان خبری از اون کشتی ها نیست
Gönüldedir gözümden silinenler
آن هایی که جلوی چشم نیست و نابود شدند ولی در قلبم هستند
Saçma sapan, cümlelerden
از جملات پوچ و احمقانه
Hayatımı mahveden gülmelerden
از خنده هایی که زندگیم رو نابود کردند
İnandığım bu onca yeminlerden
از انهمه قسم که باور کردم
Elimden kayıp gidenlerden
از انهایی که از دست دادم و رفتند
Ömrümden, aldın beni benden
از عمرم ، من رو از من گرفت
Şimdi haber yok o gemilerden
الان خبری از اون کشتی ها نیست
Gönüldedir gözümden silinenler
آن هایی که جلوی چشم نیست و نابود شدند ولی در قلبم هستند

Related Posts