انواع بیمه سمعک

انواع بیمه سمعک

خوشبختانه اکثر بیمه های پایه و تکمیلی تعرفه ای به عنوان کمک خرید هزینه سمعک برای بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران و افراد تحت تکلف تبعی آنان در نظر گرفته اند.

میزان تعرفه سمعک بیمه معمولا مقدار ثابتی است و در بیمه های مختلف متفاوت می باشد. همچنین هر چند سال یکبار به فرد تعلق می گیرد.

تعرفه سمعک بیمه سلامت

بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت برای دریافت هزینه سمعک باید حداقل ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.

تعرفه سمعک بیمه سلامت به افرادی پرداخت می شود که حداقل ۴۰ دسی بل کم شنوایی داشته باشند.

هزینه سمعک برای نوزادان و کودکان کمتر از ۷ سال برای هر دو گوش و برای افراد بزرگ تر از ۷ سال فقط برای یک گوش پرداخت می شود.

میزان این تعرفه ثابت و هر ۱۰ سال یکبار به فرد کم شنوا پرداخت می شود. تعرفه سمعک بیمه سلامت ۸۸۲٫۰۰۰ تومان برای یک گوش می باشد.

تعرفه سمعک بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

سقف پرداخت کمک هزینه سمعک توسط بیمه تکمیلی بازنشستگی کشوری ۳۵۰/۰۰۰ تومان می باشد

بیمه آتیه سازان حافظ مجری بیمه های تکمیلی درمان سازمان بیمه سلامت می باشد.

با توجه به نوع قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ با شرکت، سازمان و یا اداره مربوطه سمعک ممکن است جزء تعهدات این بیمه باشد.

برای اطلاع دقیق از تعرفه سمعک بیمه آتیه سازان حافظ به امور اداری سازمان یا اداره خود مراجعه فرمایید

 

 • بیمه کارکنان دولت
 • بیمه سلامت بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه نیروهای مسلح
 • بیمه صدا و سیما
 • بیمه صنعت نفت
 • بیمه بانک ملی
 • بیمه پارسیان
 • بیمه بانک صادرات
 • بیمه بانک کشاورزی و تجارت
 • بیمه بانک ملت
 • بیمه بانک سپه
 • بیمه سازمان شهرداری
 • شرکت های هواپیمایی
 • بیمه ایران
 • بیمه نظام آسایش
 • بیمه میهن

برای اطلاع از کمک هزینه و بیمه سمعک انواع بیمه نامه با سمعک ساعی تماس بگیرید.

Related Posts