آسیبهای چشمی ناشی از شغل

آسیبهای چشمی ناشی از شغل

یکی از مهمترین حواس پنجگانه انسان بینایی است. بینایی افراد  نقش بسیار زیادی در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی آن‌ها دارد. به‌همین دلیل حفاظت از چشم‌ها و بینایی در هر شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با پیشرفت علم و صنعت و به وجود آمدن مشاغل گوناگون، بسیاری افراد ناخواسته آسیب‌های چشمی ناشی از شغل را تجربه می‌کنند. برخی از این آسیب‌ها گذرا است ولی برخی دیگر از حوادث و آسیب‌های شغلی چشم می‌تواند منجر به اختلال بینایی و حتی گاها نابینایی افراد به اشکال مختلف شود. از این رو انجام معاینات پزشکی طب کار تحت عنوان معاینات بدو استخدام، قبل از استخدام افراد ضروری است.

مراقبت از چشم‌ها می‌تواند افراد را از آسیب‌های ثانویه نیز حفظ کند. فردی که بینایی کاملی داشته باشد، می‌تواند عکس‌العمل سریع‌تری نسبت به دیگر افراد در برابر حوادث و خطرات احتمالی داشته باشد. علاوه بر این، معاینه چشم افراد، تحت عنوان سنجش بینایی در معاینات بدو استخدام قبل از ورود به مشاغل پرخطر می‌تواند اطمینان لازم از به کارگیری افراد با توانایی لازم را تضمین کند. به این دلیل این معاینات که بخشی از معاینات طب کار است به عنوان یک الزام قانونی درآمده است.

جهت انجام معاینات بدو استخدام می‌توانید به مرکز طب کار پرانا مراجعه کنید.

Related Posts